Vingroup đầu tư 100.000 tỷ làm đường sắt đô thị tại Hà Nội

Vingroup đầu tư 100.000 tỷ làm đường sắt đô thị tại Hà Nội

Vingroup sẽ đầu tư 100.000 tỷ đồng làm đường sắt đô thị ở Hà Nội: Tại Hội nghị Hà Nội 2017 – Hợp tác đầu tư và Phát triển, lãnh đạo TP. Hà Nội đã trao bản ghi nhớ về việc tập đoàn Vingroup sẽ đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng xây dựng 1 tuyến đường sắt đô thị, bên cạnh những tuyến hiện đang sử dụng vốn ngân sách.

Continue reading

Content Protection by DMCA.com