Tư vấn căn hộ

08 Th1

Thông tin chi tiết tòa Ruby R1.01

1. VỊ TRÍ TÒA RUBY R1.01 Tòa R1.01 có vị trí nằm ngay đầu phân khu Ruby 1: Vị trí tòa R1.01  trên mặt bằng tổng thể đại đô thị Vinhomes Smart City Vị trí tòa R1.01 trong phân khu ...
08 Th1

Thông tin chi tiết tòa S4.03

1. VỊ TRÍ TÒA S4.03 Tòa S4.03 không những sở hữu vị trí đẹp nhất của phân khu Sapphire 4, mà còn là một trong những tòa có vị trí đẹp nhất dự án: Vị trí tòa S4.03 trên ...
08 Th1

Thông tin chi tiết tòa S3.02

1. VỊ TRÍ TÒA S3.02 Tòa S3.02 có vị trí nằm ở trung tâm của phân khu The Sapphire 3: Vị trí tòa S3.02 trên mặt bằng tổng thể đại đô thị Vinhomes Smart City Vị trí tòa S3.02 trong ...
08 Th1

Thông tin chi tiết tòa S3.01

1. VỊ TRÍ TÒA S3.01 Tòa S3.01 có vị trí nằm ngoài cùng của phân khu The Sapphire 3: Vị trí tòa S3.01 trên mặt bằng tổng thể đại đô thị Vinhomes Smart City Vị trí tòa S3.01 trong ...

HOTLINE: 0969 857 570